Valečov

Mohutné torzo nejrozsáhlejšího skalního hradu v České republice, které působivě dominuje západní části Českého ráje, se nachází na pískovcových skalách nad vsí Boseň, necelé čtyři kilometry od Mnichova Hradiště.

Valečov byl založen v první polovině 14. století Valečovskými z Valečova, z nichž je jako první připomínán Bartoš. Jeho stejnojmenný syn bojoval po roce 1316 proti rotštejnskému pánovi, za což byl souzen zemským soudem. V této době byl hrad malý, převážně zbudovaný ze dřeva.

V průběhu husitských válek vlastnili hrad přátelé Jana Žižky, bratři Bernard a Bartoš Valečovští. Ti se také aktivně podíleli na několika taženích uznávaného husitského vojevůdce. Již roku 1424 pomohli husitům svým nájezdem na nedaleké Hradiště, které bylo tehdy částečně v rukou dobyvačného Čeňka z  Vartemberka. Nedlouho poté jim byl svěřen dobytý hrad Valdštejn.

Roku 1439 byl Valečov vypálen Jindřichem z Vartemberka, jenž se tak zmocnil hradu a jeho tehdejšího vlastníka Machnu, vdovu po  jednom z bratrů Valečovských, uvěznil na svém sídle. Machna se z vězení vykoupila zřeknutím se Valečova ve prospěch vartemberského pána. Spravedlnost se v tomto případě ozvala až po několika letech, kdy byl Valečov navrácen Machniným synům Janovi a Břeňkovi.

Okolo poloviny 15. století byl hrad výrazně rozšířen. Jeho tehdejší držitel, Vaněk Valečovský z Kněžmostu, zastával díky náklonnosti Jiřího z Poděbrad významné funkce. Mohl si proto dovolit velmi nákladnou výstavbu nového paláce, jehož torzo je obdivováno do dnešních časů.

Od konce 15. století se zde vystřídalo několik vlastníků a ve století 16. se o Valečov na čas dělili  dokonce dva držitelé. V roce 1623 přešel hrad po konfiskaci Kryštofovi Kapounovi ze Svojkova do rukou  Albrechta z Valdštejna. Za jeho držení byl Valečov připojen k mnichovohradišťskému panství. Poté sloužil pouze jako obydlí pro úředníky.

Od poloviny 18. století byl pustý a začal chátrat. Od té doby se jeho příležitostnými obyvateli stávali jen chudí lidé, kteří neměli své stálé obydlí. Takto valečovské skalní světničky zdejší chudina využívala až do počátku 20. století.

Původní hrad byl vybudován převážně ze dřeva, teprve po požáru v  roce  1439  byl vystavěn  z kamene. Díky tomu  se do dnešní doby dochoval zajímavý a mohutný nový hradní palác. Starý palác reprezentují již jen menší zříceniny zdiva.

Návštěva skalního hradu Valečova je zážitkem pro děti i dospělé. Při jeho prohlídce procházíme úzkými skalními chodbami, prohlížíme si stísněné a potemnělé světničky a necháváme se uchvacovat mohutností nového paláce. K zajímavým místům jistě patří i Benešovka, ve skále vyhloubené vězení s hladomornou.

V blízkém okolí hradu nalezneme několik zajímavých světniček vytesaných do skal, jež sloužily jako úkryt již v dobách husitských válek. Právě v těchto místech je podle jedné z pověstí vztahujících se k Valečovu možno objevit, tak jako i na několika dalších místech v okolí, čertovu šlápotu.

K Valečovu dojdeme po červeně značené turistické stezce vedoucí od Mnichova Hradiště a pokračující k Drábským světničkám a dále do Příhrazského skalního města. V blízkosti hradu je velké parkoviště. V sezóně se můžeme posilnit v malém občerstvení. Valečov je majetkem obce Boseň, která zajišťuje nejen provoz kulturní památky, ale je i organizátorem hudebního festivalu, Valečovského léta, konajícího se vždy v letní sezóně v prostorách předhradí.