Postojna

Postojna- Amerika je jedna z největších pískovcových jeskyní v Českém ráji.

Nebýt žlutě značené turistické stezky vedoucí z Turnova na Rotštejn a Kozákov, snadno bychom největší pseudokrasovou jeskyni Českého ráje, Postojnou, přehlédli. Takto se ale stačí v neveliké rokli, zvané Amerika, v blízkosti obce Klokočí, na samém okraji Klokočských skal, pozorně rozhlédnout a spatříme na výraznější skále těsně při zemi pod převisem velice úzký vstupní otvor do jeskyně. Jen ti nejodvážnější nahlédnou do nitra jeskyně. Ocitnou se tak v rozlehlé skalní místnosti dosahující rozměrů 16 x 18 metrů a výšky přesahující dva metry a před sebou uvidí další chodby. V okolí Postojné je ještě několik dalších méně známých jeskyní, za zmínku jistě stojí například Husova kaple nebo Jislova sluj, pojmenovaná po archeologovi, který ji prozkoumal v roce 1936. Tak jako v Postojné i zde žili a ukrývali se v pradávných dobách mladší a pozdní doby bronzové pravěcí lidé.

Jestliže se z Malé Skály svezete autobusem směrem na Turnov a vystoupíte na zastávce v Záholicích, po chvíli narazíte na červenou značku, která vás zavede do nitra Betlémských skal. Vyhlídka Zdenčina skála nabízí zajímavý pohled do údolí Jizery. Stezka se potom klikatí po okraji Klokočských skal s častými výhledy na Klokočí, Hamštejnský hřeben a Kozákov až k rozcestí nad Klokočskými průchody (3 km). Zde máte více možností. Buď se protáhnete soutěskou po červené do obce Klokočí a odtud dále na Kozákov (4,5 km), nebo se vydáte po žluté ke zřícenině hradu Rotštejna (1 km) a kolem lidové plastiky Jana Nepomuckého sejdete na křižovatku Na Špici, kde je možnost občerstvení. Návrat zpět do Malé Skály je možný autobusem přes Turnov. Rozhodnete-li se pro třetí volbu, vykročíte od rozcestníku doprava po žluté značce, která sbíhá k jeskyni Postojná - Amerika, největší pseudokrasové jeskyni v Českém ráji, pokračuje Zeleným dolem do osady Bělá a končí v Turnově (5,5 km).


Fotky

craj_138.jpg

O nás