Klokočí

Klokočí

Půvabná poklidná ves Klokočí leží na úpatí Klokočských skal. Kromě zachovalých roubených chaloupek přitahuje turisty i svou výbornou polohou, která dobře umožňuje podniknout výlet do Klokočských i Betlémských skal, k pozůstatkům skalního hradu Frýdštejna nebo na asi 5 km vzdálený vrch Kozákov s rozhlednou.

Vydáme-li se do Klokočských skal nebo na návštěvu skalního hradu Rotštejn, musíme nejprve projít Klokočskými průchody, zajímavou a tajemnou skalní rozsedlinou. Ta tvoří pomyslný vstup do labyrintu skal.

Klokočské skály a klokočské průchody

Uprostřed obce Klokočí obklopené Klokočskými skalami nalezneme nenápadné schody vedoucí přímo do Klokočských průchodů, chladné potemnělé skalní pískovcové rozsedliny. Při průchodu nad námi leží mezi dvěma skalními bloky zaklenuté balvany, které jistě povzbuzovaly místní lid k mnohým strašidelným báchorkám vztahujícím se ke Klokočským průchodům. V dávných dobách středověku těmito místy procházela důležitá kupecká cesta. Kupci si i zde, v nebezpečném úseku cesty, vyrývali do skalních stěn své značky, které jim usnadňovaly orientaci. Po železných schodech se dostaneme nahoru až k rozcestí červeně a žlutě značené turistické stezky. Můžeme si na tomto místě odpočinout na lavičce s krásným výhledem směrem ke Kozákovu a poté se rozhodnout, zda se vydáme k zajímavým pozůstatkům skalního hradu Rotštejnu, přes Klokočské a Betlémské skály do Turnova nebo přes Drábovnu na Kozákov.

Fotky

craj_127.jpg craj_141.jpg craj_142.jpg craj_155.jpg craj_160.jpg craj_163.jpg craj_165.jpg

O nás