Zámek Malá Skála

Když začal být nedaleký hrad Vranov pro pobyt vrchnosti nevyhovující, byla nedaleko v údolí řeky Jizery postavena tvrz, která se stala centrem panství. První zmínky o Malé Skále pocházejí z roku 1422. Tehdy byla v držení Valdštejnů ze štěpanické větve V r. 1538 koupil panství od Karla Felixe z Valdštejna Jan z Vartemberka a spojil je s Hrubým Rohozcem. R. 1543, po smrti Jana z Vartemberka, zdědil panství jeho syn Adam a v r. 1565 Janův vnuk Karel z Vartemberka. Ten dal postavit přibližně v místě tvrze renesanční zámek. Karlovi synové Jan Jiří a Jindřich Ota z Vartemberka se o otcovo dědictví v r. 1613 rozdělili. Zámek Malou Skálu záskal Jindřich Ota. V r. 1615 koupil panství Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic. Pro jeho vedoucí účast na stavovském odboji mu byly všechny statky konfiskovány. Získal je Albrecht z Valdštejna, který skalské panství udělil v léno majiteli Hrubého Rohozce Mikuláši Desfoursovi.

Desfoursové na zámku Malá Skála trvale nesídlili, protože vlastnili daleko výstavnější zámek Hrubý Rohozec, takže byl spíše jen správním centrem skalského panství. Na jeho někdejší renesanční úpravě z dob Vartemberků se nezměnilo nic až do počátku 18, století, kdy byl za Ferdinanda Ignáce Desfourse upraven v barokním slohu pro občasný pobyt vrchnosti. Od r. 1775 se vžil název zámku Malá Skála, na rozlišení od Hrubé Skály.

V r. 1802 prodal hrabě František Václav Desfours maloskalské panství továrníku Františku Zachariáši Rtimischovi, který získal i baronský titul. Rtimisch přestavěl zámek kolem r. 1810 v empírovém slohu a věnoval velkou pozornost parkové úpravě celého okolí. Zachariáš Rtimisch zemřel v r. 1832 a Malou Skálu odkázal svému bratru Karlovi. Jeho dědicové prodali Malou Skálu obchodnímu domu Oppenheimer v Lipsu. Ti upravili zámek počátkem 20. stol. v secesním duchu. Po roce 1945 přešel zámek do vlastnictví státu a po dlouhá léta sloužil jako rekreační zařízení n. p. Mototechna. Nyní je opět v soukromých rukou a je pro veřejnost uzavřen.

Fotky

skala1.jpg skala2.jpg

O nás