Sychrov

Sychrov 

Půvabný zámek Sychrov se nachází asi 6 km severozápadně od Turnova ve stejnojmenné osadě rozkládající se nad levým břehem říčky Mohelky. Zámek vznikl v letech 1690 - 93 na místě tvrze, pocházející z 15. století. Lamattové jej nechali vystavět v barokním stylu. Okolo dvoupatrové zámecké budovy s věží a kaplí založili rovněž zámecký park. V letech 1740 - 1820 byl Sychrov v držení Valdštejnů, podobně jako většina okolních zámků a hradů.

Od roku 1820 byl zámek majetkem Rohanů, příslušníků francouzského rodu z Bretaně. Prvním pánem byl rakouský podmaršálek Karel Alain Rohan, který zámek koupil od Valdštejnů. Byl to právě on, kdo započal rozsáhlou přestavbu zámku a nechal jej upravit v klasicistním stylu. Další člen rodu, jeho syn Kamil Rohan, nechal v letech 1847 - 48 přestavět ve stylu romantické gotiky severní část zámku. Od roku 1852 byly prováděny novogotické úpravy a vznikly nové stavby, například válcová Bretaňská věž a hranolová Rohanská věž s cimbuřím. Konečnou romantickou podobu dali zámku stavitelé Josef Pruvot, B. Grueber a F. Bayer a na výzdobě se podíleli čeští umělci, mimo jiné řezbáři P. a D. Buškovi nebo sochař E. Max.

Budova o půdorysu obdélníku má lomové zdivo s nárožími vyztuženými kvádry. Na zámecká křídla stojící na nádvorní a zahradní straně navazují budovy seskupené kolem čestného dvora. Hlavní průčelí je obráceno do parku, odkud vede dvouramenné schodiště do prvního patra. Průčelí vlastního zámku s lodžií a kamennou branou má z obou stran nízké hranolové věže. Nalevo od průčelí stojí Rohanská věž, napravo jídelna a za ní Bretaňská věž.

Vnitřní výzdobu zámku tvoří překrásné tapety, malby, vlysy, řezbářské práce, historický nábytek, cenné obrazy, sklo a porcelán. Na stěnách chodeb a některých místností visí podobizny členů rodu Rohanů, jejich předků a příbuzných. Dvě místnosti slouží jako Památník Antonína Dvořáka, který Sychrov několikrát navštívil. V hale se nachází socha hugenotského vojevůdce Jindřicha II. (od E. Maxe). V Bertině křídle si můžeme prohlédnout expozici zachycující vývoj bytové architektury od renesance až po historizující směry 19. století.

Okolo zámku se rozkládá rozsáhlý park, který svou dnešní podobu získal již roku 1820. V současnosti patří k jedněm z nejkrásnějších a druhově nejbohatších zámeckých parků u nás. Zvláště milovníci botaniky jistě ocení nespočet typicky českých i cizokrajných dřevin. V ose parku stojí novogotická oranžerie, k dalším romantickým stavbám doplňujícím přírodní scenerie parku patří Arturův hrádek či Gloriet.

V roce 1945 byl Sychrov na základě dekretu č. 12/1945 konfiskován. Od 1. 05. 1950 byl zpřístupněn veřejnosti. V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Otevírací doba:

duben: denně kromě pondělí 900 - 1530
květen - srpen: denně kromě pondělí 900 - 1630
září, říjen: denně kromě pondělí 900 - 1530
listopad - březen: 1000 - 1400
Hodina uzavírací doby je začátek poslední prohlídky.

Fotky

vychodni_kridlo.jpg salon_kral.jpg nadvori_s_bret_vezi.jpg kaple.jpg Sychrov.jpg

O nás