Humprecht

Na jižním okraji Českého ráje, na zalesněném čedičovém vrchu, nedaleko města Sobotka, stojí barokní zámek charakteristického oválného půdorysu nesoucí jméno Humprecht.

Zámek nechal postavit Jan Humprecht Černín z Chudenic. Výstavba probíhala v letech 1666 - 1668 podle projektu Carla Luraga a měla napodobovat cařihradskou Galatskou věž. Stavbu chtěl šlechtic věnovat své ženě Dianě Marii z Gazolda, aby jí byla připomenutím její rodné Itálie. Jeho původní přání se však nesplnilo, protože roku 1674, kdy byla dokončena i výzdoba a úprava interiérů, bylo jejich manželství rozvedeno.

Roku 1678 zachvátil zámek požár, poté byla budova upravena a zvýšena o patro. Brzy však začaly základy zámku trpět přetížením, a proto byly zbořeny hospodářské stavby a základy byly zpevněny pískovcovými kvádry. Na kulaté věžičce byl vztyčen kříž na počest majitele Černína. Asi sto let po jeho smrti (r. 1829) byl kříž nahrazen žlutým tureckým půlměsícem. Tehdy se říkalo, že půlměsíc symbolizuje doby, kdy byl Jan Černín v tureckém zajetí, avšak tato historka se nezakládá na pravdě, neboť majitel zámku nikdy dokonce ani v Turecku nebyl.

Později se majitelé Humprechtu často střídali a o zámek nepečovali, až budova zchátrala. V letech 1937 - 1939 byla provedena rekonstrukce a další opravy probíhaly v 70. letech.

Zámecká budova o oválném půdorysu je ukončena střechou, z níž se zvedá další oválné patro o menším průměru a vystupují z ní čtyři komíny. Nižší stavbu obíhá dřevěný ochoz na kamenných krakorcích.

Budovu zámku tvoří dvacet čtyři místností. Po pravotočivých schodech vede vstup do prvního patra, kde je pět místností, v nichž je umístěna muzejní expozice vlastivědných sbírek Sobotecka s připomenutím místního rodáka Fráni Šrámka. Střed zámku se pyšní centrálním sálem vysokým 16 m (s výbornou akustikou), který prostupuje přes obě patra. Vše je zdobeno nástěnnými malbami z historie zámku Humprechtu a rodu Černínů. Malby pochází od R. Weisnera a černínský znak od B. Beneše. Ve druhém patře vede vstup na dřevěný ochoz, z něhož lze za jasného počasí spatřit i Sněžku.

Fotky

craj_107.jpg craj_108.jpg craj_111.jpg

O nás