Zastupitelstvo obce

Starosta obce:Michal Rezler (NK)
Místostarosta obce:Petr Votrubec (ODS)
Členové zastupitelstva obce:Věra Bucharová (NK)
Pavel Drobník (NK)
Ing. Tomáš Dufek (ODS)
Mgr. Bohumír Finke (NK)
Jiří Hořák (NK)
Ing. Daniel Kaláb (NK)
Ing. Jiří Nejedlo (ODS)
Ing. František Peňáz, CSc. (NK)
Miroslav Šimek (TOP09)