Paraplíčko

Cvičná peřej (WW I) s minimálním tábořištěm, spravovaným železnobrodskými vodáky. Za optimálního stavu vody vhodná pro cvičení základních dovedností na proudící vodě zejména pro kajakáře (za vyššího stavu teče voda přes kameny a rozhraní mizí) a pro adrenalinové zpestření plavby po Jizeře pro méně zkušené vodáky.

Z Podspálova lze zahájit plavbu po Jizeře pouze za dostatečného stavu vody (prakticky mimo letní měsíce), protože elektrárna nad Líšným a nově i v Železném Brodě odvádí většinu vody a část koryta pod jezy bývá nesjízdná. Za jarního tání či po vydatných deštích mohou zkušenější vodáci spojit výlet na Paraplíčko se splutím spodního úseku Kamenice (z Jesenného = WW II).