Malá vodní elektrárna Spálov

Stavba začala v roce 1921 u soutoku Jizery a Kamenice. Stavební práce byly zadány firmě ing. Nejedlý, Řehák a spol. v Praze, pozoruhodný areál projektoval mistr secese a kubismu Emil Králíček, rodák z Německého Brodu, strojní zařízení stavidel, česlic a lávek dodala firma Bratři Prášilové a spol. v Libni, turbíny firma Breitfeld a Daněk v Blansku, elektrické zařízení rozvodny firma F. Křižík.

Náhon k elektrárně je veden od jezu raženou štolou dlouhou 1323 m ve velmi tvrdém diabasu a dále zděným kanálem dlouhým 437 m. Strojovna byla dána do zkušebního provozu 12. května 1926. Dokonale promyšlené a zhotovené dílo sloužilo bez přestávek celých 72 let, v roce 1998 byla elektrárna odstavena z provozu a došlo k zahájení modernizace. Hlavním mottem rekonstrukce bylo ponechat elektrárně její jedinečnost, autentičnost, krásu a vrátit ji mládí a svěžest. Modernizací se podařilo výrazně zvýšit výkon elektrárny ze 2 MW na 2,4 MW, průměrná roční výroba se zvýšila o cca 30 % a dosahuje tak hodnoty 12 GWh.

Vodní elektrárnu ve Spálově je možné si dnes prohlédnout. Prohlídky se konají od května do září. Vodní elektrárna je součástí Riegrovy stezky, která patří mez nejkrásnější stezky v ČR.

Tip na výlet

Návštěva vodní elektrárny spálov může být spojená s bohatým celodenním výletem. Doporučujeme přijet vlakem do Semil (auto můžete nechat na hlídaném parkovišti v Dolánkách). K elektrárně dorazit výletem po Riegrově stezce. Po prohlídce elektrárny můžete využít nabídku půjčovny lodí Jizera.